Showing posts with label ITK APP. Show all posts
Showing posts with label ITK APP. Show all posts

ITK பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்களுக்கு பதிலாக தற்காலிக ஆசிரியர்களை மேலும் 4 மாதங்களுக்கு நியமித்துக்கொள்ள உத்தரவு.

 ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் - மாவட்ட ஆசிரியர் வட்டார ஆசிரியர் ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக பணியாற்றும் இடைநிலை /பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பதிலாக அவர்கள் பணியிடங்களில் பள்ளி மேலாண்மைக் குழுக்களின் மூலம் 4 மாதங்களுக்கு தற்காலிகமாக நிரப்பிக்கொள்ள மாவட்டங்களுக்கு அறிவுறுத்துதல்-இல்லம் தேடிக் கல்வி, சிறப்புப் பணி அலுவலரின் செயல்முறைகள்...

 ITK - Temporary Teacher.pdf - Download here


 Click here to join whatsapp group for daily kalvinews update

ITK Volunteers Training 17.12.2022 - Module 6

 

இல்லம் தேடிக் கல்வி தொடக்க நிலை தன்னார்வலர்களுக்கு 17.12.2022 அன்று நடைபெறவுள்ள குறைதீர் கற்றல் பயிற்சிக்கான  கையேடு

ITK Volunteers Training 17.12.2022 - Module 6 - Download here


Click here to join whatsapp group for daily kalvinews update 
ITK Training Module - 5

இல்லம் தேடிக் கல்வி Mobile App New version Download

Illam Thedi Kalvi App Download -30.06.2022

இல்லம் தேடிக் கல்வி Mobile App New version Download

 UPDATED NEW

 

Click here to download

இல்லம் தேடிக் கல்வி Mobile App New version Download - புதிய அப்டேட் - 0.0.49


Illam Thedi Kalvi App Download


 இல்லம் தேடி கல்வி APP NEW UPDATE-0.0.49

Updated Date: 29.12.22


Whats new


Student Achievement Tracker & Resource Material Module Updated

👉 Direct link

 

Click here to download

Click here to Join WhatsApp group for Daily kalvi news 


ITK - இல்லம் தேடிக் கல்வி App New Update- 0.46 Available

ITK - இல்லம் தேடிக் கல்வி App New Update AvailableClick Here To Update - Illam Thedi Kalvi - App.