Showing posts with label SCHOOL REOPENING. Show all posts
Showing posts with label SCHOOL REOPENING. Show all posts

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் அவர்களின் புதிய செயல்முறைகள்

தொடக்கப்பள்ளிகளுக்கு பள்ளி திறக்கும் நாள் 05-01-2023