பள்ளிகளில் மார்ச் 20 , 21 ஆகிய தேதிகளில் எண்ணும் எழுத்தும் கற்றலைக் கொண்டாடடுவோம் நிகழ்ச்சியினை பெற்றோர்களை அழைத்து கொண்டாட உத்தரவு.

 

மார்ச் 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் எண்ணும் எழுத்தும் கற்றலைக் கொண்டாடுவோம் - மாவட்டங்களில் பரப்புரை நிகழ்த்துதல் மற்றும் பள்ளிகளில் நிகழ்ச்சி நடத்துதல் - தொடர்பாக - அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.Click here for latest Kalvi News 

0 Comments:

Post a Comment