எண்ணும் எழுத்தும் கையாளும் ஆசிரியர்களுக்கு இணைய வழி பயிற்சி தேதிகள் அறிவிப்பு.

 

IMG_20240303_061002

1 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை கையாளும் ஆசிரியர்களுக்கு  எண்ணும் எழுத்தும் குறுவள மைய Online training - சார்ந்து இயக்குநரின் செயல்முறைகள்....


பயிற்சிக்கான தேதிகள்

👇👇👇👇👇👇👇

Click here to download. pro

🔻🔻🔻🔻

Click here t o join whatsapp group for daily kalvinews update 

Click here for latest Kalvi News

0 Comments:

Post a Comment